Det er 2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa. der sælger gildebluser.
Formålet er, gennem salg af gildebluser til gildemedlemmer i hele landet, at lave et overskud, som anvendes til støtte for spejderarbejdet i Sønderjylland.
Ansøgning om støtte indgives skriftligt til Sct. Georgs  Gilderne i Aabenraa.
Spejderkassen er godkendt af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Bestilling af bluser hos Birthe Nilsson, Tlf.: 6133 8992 eller Anne Marie Juhl Tlf.: 51272938 eller på hjemmesiden Spejderkassen dk.