Gildemester Gildeskatmester Gildekansler
Linda Seberg Lissi Jessen Anne Grete Strandberg Petersen
Tunneldal 17 Nyhusvej 3 Kådnermarksvej 1, Frøslev
6330 Padborg 6330 Padborg 6330 Padborg
74676685 – 25726832 22119617 74673625 – 22795224
lindaseberg@mail.dk nellie-nelson@hotmail.com agstrandberg@bbsyd.dk